Καλάθι 0

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας

1. Όρος
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, προσβάσιμο από thessakoules-antallaktika.com, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης
Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών για thessakoules-antallaktika.com ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική παροδική προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση άδειας, όχι η μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν μπορείτε:

τροποποιήστε ή αντιγράψτε τα υλικά;
χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή;
προσπάθεια αντίστροφης μηχανικής οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται σε thessakoules-antallaktika.com ιστότοπος;
αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιοκτησιακές σημειώσεις από τα υλικά, ή
μεταφορά των υλικών σε άλλο πρόσωπο ή" καθρέφτη " τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
Αυτό θα αφήσει thessakoules-antallaktika.com να τερματίσει τις παραβιάσεις οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμα προβολής σας θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε πρόκειται για έντυπη είτε για ηλεκτρονική μορφή. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια των Όρων Παροχής Υπηρεσιών γεννήτρια και η γεννήτρια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3. Αποποίηση
Όλα τα υλικά επάνω στην thessakoules-antallaktika.com ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχει".Το thessakoules-antallaktika.com δεν παρέχει καμία εγγύηση, μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, επομένως αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, thessakoules-antallaktika.com δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο σχετικά με τέτοια υλικά ή οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμός
thessakoules-antallaktika.com ή οι προμηθευτές της δεν θα λογοδοτήσουν για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών thessakoules-antallaktika.com ιστότοπος, ακόμη και αν thessakoules-antallaktika.com ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της ιστοσελίδας έχει ειδοποιηθεί, προφορικά ή γραπτά, για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Κάποια δικαιοδοσία δεν επιτρέπει περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχαίες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και λάθη
Τα υλικά που εμφανίζονται στο thessakoules-antallaktika.com ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. thessakoules-antallaktika.com δεν θα υπόσχονται ότι κάποιο από τα υλικά σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβή, πλήρης, ή την τρέχουσα. thessakoules-antallaktika.com μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. thessakoules-antallaktika.com δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την ενημέρωση των υλικών.

6. Συνδέσεις
thessakoules-antallaktika.com δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από thessakoules-antallaktika.com του χώρου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη.

7. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης ιστότοπου
thessakoules-antallaktika.com μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Το Απόρρητό Σας
Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με thessakoules-antallaktika.com ο δικτυακός τόπος διέπεται από τους νόμους της Ελλαδας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.